Laat het Chai Center je helpen!

Controleer je Tefillin & Mezoezot!

Tefillin en Mezu-oezot kunnen onkoosjer worden door veranderingen in temperatuur of vochtigheid.

Mezoezot moeten minimaal twee keer per zeven jaar worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze koosjer zijn en bescherming bieden aan jou en je huis. Het verdient echter de voorkeur om Mezoezot die aan de buitenkant van een gebouw zitten vaker te controleren, vanwege hun kwetsbaarheid voor de elementen. Tefillin daarentegen moeten worden gecontroleerd als ze niet regelmatig worden gedragen of als ze niet koosjer zijn geworden door factoren als grote hitte, vochtigheid, enz.

We bieden graag hulp en begeleiding bij alle aspecten van Mezoezot en Tefillin (plaatsen/controleren). 

Om je Mezoezot of Tefillin te laten controleren of voor meer informatie kun je contact met ons opnemen: [email protected]


Let the Chai Center help you

Check your Tefillin & Mezuzot!

Tefillin and Mezuzot could become un-Kosher due to change in temperature or humidity.

Mezuzot need to be checked minimum twice each seven years to be sure that they are kosher and bring protection to you and your home. It  is however preferable to check Mezuzot which are on the outside of a building more often, due to their vulnerability to the elements. Tefillin instead are required to be checked if not worn regularly or if they could have become not-Kosher due to factors like high heat, humidity, etc…

We are happy to offer assistance and guidance related to all aspects of Mezuzot and Tefillin (placing/checking). 

To have your Mezuzot or Tefillin checked or for more information please contact us: [email protected]