Shalom en welkom bij het Chai Center!

Het Chai Center werd opgericht op 5 februari 1998 - 10 Shvat 5778, ten dienste van de Joodse gemeenschap in Wilrijk, Edegem en omgeving.  

We bieden synagogediensten op Sjabbat en de Feestdagen, lessen en studiegroepen, kosher eten, crèche, educatieve en sociale activiteiten voor alle leeftijden, en nog veel meer!

Sinds de oprichting heeft het Chai Center een groot succes ervaren in al haar activiteiten en dat is voornamelijk te danken aan jouw deelname en inbreng!

Het Chai Center houdt elke Sjabbat synagoogdiensten:

  • Vrijdagavond om 18.00 uur (tenzij anders aangegeven),
  • Sjabbatochtend om 10.00 uur, gevolgd door een kiddusj.

Alle diensten, hoge feestdagen en speciale gelegenheden, gaan door in het Chai Centrum, Edegem. OPGELET: Wilrijk en Edegem vallen buiten de eroev. 

We kijken ernaar uit om je persoonlijk te verwelkomen op een van onze evenementen, diensten of programma's! Om onze wekelijkse e-mail met de laatste programma's en evenementen te ontvangen, schrijf je hier in.


Shalom and Welcome to the Chai Center!

The Chai Center was founded on February 5, 1998 - 10 Shvat 5778, to serve the Jewish community in Wilrijk, Edegem, and its surroundings.  

We offer synagogue services on Shabbat and the Holidays, classes and study groups, kosher food, preschool, educational and social activities for all ages, and much more!

Since its creation, the Chai Center has experienced great success in all its activities and that is very much thanks to your participation and input!

The Chai Center holds synagogue services every Shabbat:

  • Friday evening at 18.00h (unless otherwise noticed),
  • Shabbat morning at 10.00h followed by a kiddush.

All services, high holidays and special occasions, are held at the Chai Center, Edegem. It is to be noted that Wilrijk and Edegem fall beyond the eruv. 

We look forward to personally welcoming you to any of our events, services or programs! To receive our weekly email of the latest programs and events, subscribe  here.